Digital Dönüşüm Uygulamalarında İnoTUR Yanınızda!

Finansal süreçlerinizi kolaylaştıran, masraflarınızı azaltan, zaman kazandıran ve teknolojiye ayak uydurmanızı sağlayan İnosis’in digital çözümleriyle tanışın.

İnoTUR E-Fatura Uygulaması

E-Fatura uygulaması elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulan bir uygulamadır. İnoTUR kesmiş olduğunuz satış, hizmet ve diğer faturaları güncel mevzuata uygun bir şekilde E-Fatura modülü ile GİB’ na bildirir. Benzer şekilde tarafınıza gönderilen E-Faturaları da otomatik olarak İnoTUR’a aktarır. Böylece hem zamandan kazanmış hem de tek bir yazılım ile tüm iş süreçlerinizi kolayca yönetmiş olursunuz.


İnoTUR E-Arşiv Uygulaması

E-Arşiv firmaların düzenledikleri faturalarda bulunan bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde GİB’na aktarılması şartı ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt olarak saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan bir e-dönüşüm uygulamasıdır. E-Arşiv uygulaması ile tüm faturalarınızı hızlı, kolay ve düşük maliyetle dijitalleştirin, dijital dönüşümün tüm avantajlarından yararlanmaya başlayın. Gelen/giden fatura kaybını önleyin. Geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinizi kolaylaştırın. Müşterilerinize otomatik olarak E-Arşiv faturası gitsin, böylece firmanız digital ve e-dönüşüme ayak uydurarak güncel mevzuatı İnoTUR ile takip etsin.