Hennes Tour

Ahmet Kürkcü, Vize Danışmanı

Özgeçmiş
2009 yılında itibaren Hac-Umre organizasyonlarına yeni bir soluk getirebilmek amacıyla Hennes Tour’ u Türkiye’de kurarak Hac-Umre organizasyonlarına başlamıştır. HENNES TOUR olarak temel görevimiz, Hac ve Umre ibadetlerinin, sağlık ve güvenlik içerisinde, hizmet talep edenlerin hakları korunacak şekilde usulüne uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Şirketimiz bu temel görevi yerine getirmek için gerek Türkiye’ de gerekse Suudi Arabistan’da gerekli tedbirleri almakta, ilgili ülke, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmakta ve bu konulardaki hizmet ve faaliyetleri düzenlemekte, yürütmekte ve bu hizmetlerin denetlenmesini sağlamaktadır. Bu görevler, Hac ve Umre üst Komisyonu kararları doğrultusunda yerine getirilmektedir.

İnoturu Seçme Süreci
İnotur kullanmadan önce işlemlerimizi takip ettiğimiz yazılım web tabanlı olduğundan bilgi güveliği için endişelerimiz vardı. Ayrıca bir acentenin ihtiyacı olan tüm özellikleri barındırmıyordu. İşlemlerin takibi için birkaç programa bölünüyorduk. Buda hata olmasında bir etmendi, zaman kaybı ve ek iş gücüydü. İşlemleri yetiştirmek için daha fazla iş yapıyorduk. Tüm işlemleri tek pencere ile görüntüleyemediğimiz içinde karışma olasılığı fazlaydı. Bunların önene geçebilecek ve bir acentenin tüm işlemlerini takip edebileceği bir yazılım arayışına bu yüzden başlamıştık.

Firmanın İnoTUR'u Kullanmaya Başladıktan Sonraki Görüşleri
İnoturu eğitimi verilir verilmez kullanmaya başladık kullanımı basitti ve destek açısından hiçbir sorun yaşamadığımız için sisteme kısa sürede adapte olduk. Kullanmadan önce uzun sürede yaptığımız işlemleri artık daha kısa sürede yapıyorduk. Mutlu müşteri hedefimizin yanında artık mutlu personellerimize de ulaşmıştık. Kısa süre içinde Türkiye genelinde tüm bayilerimizin de kullanabileceği ve yetki ayarları ile herkesin kendi görevini takip edebileceği güzel bir sistemi İnosis Yazılım bizim için kurmuştu. Böylece artık Türkiye’nin her noktasında bayilerimiz inoturu kullanmaya başladı böylece her bayinin vize, muhasebe, yolcu odalama, uçak-otobüs yerleşimi gibi tüm işlemleri tek bir alanda görüntüleyip sorunsuz organizasyonlar elde ettik. Teşekkürler İnosis..